onsdag, juni 03, 2009

 

Vinnare eller förlorare?

Om Oskarshamns kommun är vinnare eller förlorare när SKB nu bestämt sig att föreslå att Östhammar kommer att få slutförvaret av utbränt kärnbränsle är väl en smaksak. Frågan handlar väl mer om vilken ingång man har - är man för eller mot kärnkraften? Motståndarna menar att Kalmar län hade blivit hela Sveriges soptipp medan förespråkarna säger att möjligheterna till utveckling och tillväxt hade blivit mycket stora med en placering i mellanlänet. Självklart hade det betytt mycket om Oskarshamn fått slutförvaret men man går ändå inte lottlös, såväl inkapslingen som själva kapselfabriken kommer att placeras i Oskarshamn. Dessutom kommer mycket av utvecklingsarbetet att ske där. Allt detta är satsningar på åtskilliga miljarder kronor. Jag förutspådde annars redan tidigare den här utvecklingen eftersom det i praktiken redan tidigare var klart att Oskarshamn skulle få inkapsling och kapselfabrik. En jackpot med även slutförvar skulle inneburit att Östhammar nästan inte skulle få något (läs mitt bloginlägg den 13 februari). Förmodligen hade SKB redan bestämt sig i slutförvarsfrågan vid denna tidpunkt. På annat sätt kan man inte tolka utvecklingen. Helt klart har Östhammar haft bättre förutsättningar för ett långsiktigt slutförvar enligt de förstudier som genomförts.

Nu tar juridiken över den fortsatta hanteringen av frågan. Under 2013 förväntas regeringen att ta sitt beslut om platsen för slutförvar och 2015-2022 beräknas anläggningen byggas. Det är lång väg kvar alltså men nu har SKB satt ner foten. Oskarshamn står på pappret som förlorare och även om man får utdelning i form av andra satsningar så skulle ett slutförvar ha betytt oerhört mycket för både infrastukturen i form av t ex kommunikationer men även för uppbyggnaden av ett starkare lokalt näringsliv. Att komma tvåa är aldrig kul, speciellt inte när bara två tävlar.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]