onsdag, juni 10, 2009

 

Varför olika arbetssätt i primärvården?

Landstinget i Kalmar län har genom ett mycket framgångsrikt och målmedvetet arbete lyckats att skapa en god tillgänglighet i primärvården. Det verkar dock finnas skillnader mellan hur olika hälsocentralerna arbetar. Det handlar t ex om hur långt fram i tiden patienten har möjlighet att boka tid för besök. På vissa hälsocentraler gäller en veckas framförhållning vilket t ex begränsar möjligheterna att boka in tider som inte är helt akuta. Detta ämne tar jag upp i en interpellation vid nästa landstingsfullmäktige till Ann Hellenborg (MP) som är ansvarigt landstingsråd för primärvården. Varför ska möjligheterna att boka tid framåt i tiden skilja mellan olika hälsocentraler? Det påverkar ju i högsta grad tillgängligheten. I fullmäktige kommer jag också att fråga hur konuiteten i läkarkontakten fungerar i primärvården. Helst vill man träffa samma läkare vid varje besök. Denna möjlighet finns av olika anledningar inte alltid utan patienten får ofta träffa en annan läkare än den man är listad hos. Här måste landstinget på olika sätt förbättra kontinuiteten så att patienten oftare får träffa den läkare hon/han är listad hos.

Etiketter:


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]





<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]