onsdag, juni 17, 2009

 

Debatt som pekade på skillnader

Gårdagens landstingsfullmäktige visade tydligt på en sak - det finns skillnader mellan vänstermajoriteten och landstingsalliansen. Socialdemokraternas snack inför förra valet om att "Alla ska med" var inget annat än snack. Igår drev nämligen den socialdemakratiskt styrda vänstermajoriteten igenom kraftigt höjda patientavgifter och egenavgifter för t ex hjälpmedel. Landstinget i Kalmar län toppar därmed flera "värsta-listor" när det handlar om dessa avgifter. Redan tidigare har jag tagit upp de höjda avgifterna för ortopediska skor och utprovning av hörapparat där vårt landsting nu har den näst högsta avgiften för att prova ut hörapparater. Landstingsrådet Anders Henriksson (s) brukar ofta slå sig för bröstet när olika mätningar visar hur god tillgänglighet vi har i vården i länet. Han talar då om att vi har "pallplats". Undrar om han gläds lika mycket över silvermedaljen i att ha hög avgift för utprovning av hörapparat. De hörselskadade i länet gör det absolut inte. På område efter område drabbas de mest utsatta av avgiftshöjningar. Sättet att höja avgifter saknar helhetstänk och påminner mest om en billig vilda västernfilm där vänstermajoriteten skjuter från höften utan att sikta. Vem som helst kunde tydligen hamna i kulregnet och den här gången var det personer med olika funktionsnedsättningar. Har man dessutom flera behov av hjälpmedel så hamnade man mitt i vänstermajoritetens träffbild.

Jag hade själv en interpellation om hur vi i landstinget arbetar för att motverka att personer som haft kontakt med hälso- och sjukvården trots detta begår självmord. Sedan senvintern 2006 ska alla självmord som inträffar inom en fyraveckorsperiod, efter det att patienten haft kontakt med hälso- och sjukvården, anmälas till Socialstyrelsen som Lex Maria-fall. I vårt län handlar det om drygt tjugotalet anmälningar. Oftast har patienten haft kontakt med psykiatrin men i vissa fall även med primärvården eller något av våra sjukhus. Det är mycket viktigt att vi drar erfarenheter av dessa fall så vi kan undvika liknande situationer i framtiden. Tyvärr ville inte majoriteten diskutera frågan seriöst utifrån ett landstingsperspektiv utan förde debatten på riksnivå. Framför allt utmärkte sig vänsterpartiets ledamöter som bara ville hitta orsakerna hos Alliansregeringen. Vänsterpartisterna hade hittat en skrivning i en rapport från Folhälsoinstitutet där man menade att de sociala klyftorna var den enskilt största orsaken till självmord. Vid kontroll av rapporten framgick det att de sociala klyftorna var en av tio faktorer som utlöser självmord och att dessa faktorer listades utan inbördes ordning. Här kan du själv ta del av rapporten. Det är trist att det inte går att föra en saklig debatt i ett så viktigt ämne. Statistik visar dessutom att antalet självmord gått ner under en längre tid. Dessutom skiljer det sig inte internationellt i statistiken mellan hur många självmord som begås i olika samhällssystem. Att i det läget skylla allt på Alliansregeringen utan att ta in hela bilden av t ex utanförskap och hjälplöshet blir därför väl magstarkt. Socialstyrelsen har slagit fast att olika psykiska sjukdomar är den vanligaste orsaken till självmord men på det örat ville förstås inte vänsterpartisterna lyssna. Retoriken var billig men inte oväntad. Den handlade som vanligt om att flytta fokus från något man själv kan påverka till att hitta felen någon annanstans. Det håller inte i längden.

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]