tisdag, juni 09, 2009

 

Bättre stöd till självmordsbenägna patienter

För en tid sedan kom Socialstyrelsen med en rapport där man konstaterar att ungefär hälften av dem som tar sitt liv sökt vård bara veckorna innan. Det är viktigt att hälso- och sjukvården på ett bättre sätt kan fånga upp dessa patienter. Vid nästa landstingsfullmäktige på Stufvenäs den 16 juni kommer jag därför i en interpellation att ställa två frågor till vänsterpartisten Johnny Petersson som är ansvarigt landstingsråd för psykiatrin. Jag vill dels veta om Socialstyrelsens beskrivning även gäller i vårt landsting, dels vilka åtgärder vänstermajoriteten är beredd att vidta för att landstinget på ett bättre sätt ska kunna fånga upp självmordsbenägna patienter.

Vid förra sammanträdet i landstingsstyrelsen redovisade psykiatriförvaltningen att väntetiderna i verksamheten blir allt kortare. Det är mycket glädjande för dem som är i behov av insatser från psykiatrin. Men ändå finns det brister som måste förbättras. Varje dag tar tre till fyra personer i Sverige livet av sig. Oftast ligger en psykisk, behandlingsbar sjukdom bakom självmordstankarna. Även om alla självmord inte går att förhindra så måste vi bli bättre på att upptäcka och behandla patienter som finns i riskzonen.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]