tisdag, mars 31, 2009

 

Visa allt vänstermajoriteten!

Var hamnar alla papper? Ja det kan man fråga sig ibland. Visst får man många i vanlig post och med e-post men lik förbaskat får man inte dem man behöver. Vid förra veckans möte med landstingsstyrelsen blev detta tydliggjort vid ett flertal tillfällen. Bl a behandlades ett antal utredningar och ansökningar om vårdavtal. Vänstermajoriteten hänvisade vid ett flertal tillfällen till olika handlingar men fanns dessa med? Icke!

Till och med efter sammanträdet fortsätter man att hänvisa till dessa dokument. Men så fort vi vill se dem så finns de inte. De borde finnas i någons skrivbordslåda. Men hos vem? Och varför får man dem inte i handlingarna vid beslutstillfället om de nu är så klargörande som det påstås. De kanske är alltför hemliga för att tåla dagens ljus? Visst verkar det lite mysko!

Etiketter:


torsdag, mars 26, 2009

 

Vänsterpartiets kovändning

Jag gillar inte när debatttonen blir upptrissad och hård. Att slå argument i huvudet på varandra har egentligen aldrig varit en framgångsrik väg om man vill nå resultat. Idag lurades jag själv in i denna egentligen fruktlösa debatteknik men det är lätt att bli upprörd när man hör vänsterpartiets landstingsråd Johnny Pettersson som själv alltid ägnat sig åt just detta arbetssätt. Alla andra blir idiotförklarade och det är bara han själv som sitter inne med sanningen. Alla andra har fel!!! År 2004, i opposition, skrev en partikollega till Johnny en motion (undrar om den var förankrad hos Pettersson) om att landstinget skulle genomföra utbildningsinsatser hos sin personal för att höja kompetensen kring HBT-frågor (homo-, bi- och transsexualitet). Det handlar då till stor delar om insatser för att förbättra bemötandet av patienter och anhöriga som tillhör dessa grupper. Verksamheten har bekräftat att det finns ett stort behov av insatser. Nu sitter vänsterpartiet i majoritet men blir det några utbildningsinsatser för det? Icke!

Istället backar Johnny och vänstermajoriteten från förslaget och hänvisar till den ekonomiska läget i landstinget. Nu har man ju chansen att genomföra sitt förslag om man nu menade allvar med det. Dessutom är vänstermajoritetens agerande mycket tveksamt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I HSL § 2 slås det fast att: "Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet." Vi kan nu, med stor förvåning, konstatera att landstingets vänstermajoritet anser att arbetet enligt den s k likabehandlingsprincipen inte gäller för personer inom HBT-grupperna. I det här fallet ska alltså en grupp särbehandlas med hänvisning till budgetläget. Vi finner det märkligt att vänsterblocket i oppositions säger sig vilja verka för förbättrade villkor kring HBT, för att i nästa stund i majoritet skjuta på genomförandet av kompetenshöjande insatser med hänvisning till det ekonomiska läget. Vänstermajoriteten visar med sitt avsteg från Hälso- och sjukvårdslagen tydligt att den gällande lagstiftningen inte gäller alla grupper i samhället. Varför det handlar just om att HBT ska särbehandlas vet jag inte. Landstingsalliansens protokollsanteckning om majoritetens märkliga agerandet resulterade till slut i ett konkret förslag att genomföra utbildningsinsatserna under hösten. Vänstermajoriteten röstade ner det samma. Är det en ny och hårdare väg som Vänsterpartiet nu visar upp mot HBT-grupperna? Tror att många partikamrater skulle vara mycket irriterande över Johnny Pettersson agerande i frågan.

Etiketter: ,


onsdag, mars 25, 2009

 

Pension eller avgångsvederlag - that´s the question

Förr drömde man om att bli rik genom att vinna på tips, trav eller Lotto. Numera gäller det att hitta ett chefsjobb i något större bolag, gärna inom bank- eller försäkringsbranschen, och gå i pension eller missköta sig så man blir avskedad och får avgångsvederlag. Att bli rik på hederligt arbete verkar dock vara helt omöjligt. Det är en märklig tid vi lever i.

Etiketter: , ,


fredag, mars 20, 2009

 

Nytänkande

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”

Albert Einstein

 

När blir det tegelstensauktion?

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson (s), fortsätter att på debattplats i Barometern-OT intala sig själv att det går bra för Kalmar. Som vanligt finns det inte ett ord om de misslyckanden som skett i texten. Fanerdun nämns t ex inte med ett ord. Kan det bero på att Persson fortfarande hoppas på ett lyckligt slut i kinaaffären. Hoppet steg förstås för Johan när nya intressenter dök upp. Men förhoppningarna byttes snabbt i besvikelse när kineserna presenterade sig som Tji Peng och Tom Peng Pung. Nu är det bara att se fram mot auktionen på de tegelstenar som ligger i stora högar vid Snurrom. Kanhända kan Persson sälja dem tillbaka till Asien som förstärkningsmaterial på den kinesiska muren.

Etiketter: , , ,


tisdag, mars 17, 2009

 

Att inte tappa sugen trots att man är sugen

God mat och mycket stillasittande har gjort att jag numera besöker en livsstilsmottagning vid min hälsocentral här i Kalmar. Målet är att genom sundare kost och mer motion få ner vikten, minska blodtrycket och midjemåttet. Jag ligger uppenbart i riskzonen att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes om inget görs. Jag började med mina besök redan i höstas eftersom jag kände mig hängig och trött. Men visst är frestelsen stor. Varför är nästan all god mat med automatik också onyttig? Jag har tagit upp träningen på gymmet igen. Jag har alltid gillat spinning men nu har jag även upptäckt Indoor Walking. Jag vet att låter sjukt att gå i en maskin men belastningen på knän och fötter blir betydligt mindre och skonsammare än när man promenerar ute och låter hela kroppstyngden belasta lederna. Jag har satt upp mål för mig själv men de får vara hemliga. Jag har en bra bit kvar och mycket jobb framför mig. Samtidigt finns det många frestelser som lurar. Jag har redan blivit av med några kilo och några centimeter runt midjan men framför allt så har blodtrycket förbättrats rejält. När jag första gången besökte livsstilsmottagningen i november förra året så låg blodtrycket på 160/110. Nu i mars är jag nere på 125/85. Bra jobbat va? Det gäller att ta med sig det positiva och inte tappa sugen även om man är sugen. Mycket svett och lidande väntar men jag ska klara det. Ibland behövs det en väckarklocka och den har redan ringt.

Etiketter: , , ,


måndag, mars 16, 2009

 

Ungdomarna förtjänar bättre

Varför ska de mest utsatta grupperna som har störst behov och minst stämma att göra sig hörda alltid bli lidande? När landstingsalliansens ledningsgrupp idag besökte barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar så fick vi ett nytt exempel på detta. En del av verksamheten bedrivs i källarlokaler som definitivt inte bidrar till att bli frisk och må bättre. Källar- och fuktlukten var tydlig och miljö minst sagt steril. Inte ens jag som får betraktas som helt frisk klarar en sån miljö i längden. Självklart ska man inte bedriva en permanent verksamhet i liknande lokaler. Det har rent av synts till råttor i dessa källarlokaler. Behöver jag säga mer. Vem skulle acceptera detta? Nu måste situationen lösas. Annars kan vi inte kalla verksamheten värdig, Vi folkpartister pratar ofta om Det Glömda Sverige. Det behöver vi fortfarande påminna om. Det fick vi tydliga bevis för idag.

Etiketter: ,


lördag, mars 14, 2009

 

Ska synen på HBT vara konjunkturbetingad?

I Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) andra paragraf slås det fast att: "Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet." I veckan sammanträdde landstingsstyrelsens arbetsutskott. Då behandlades bl a ett förslag från Vänsterpartiets Irene Fleetwood om att personalen i hälso- och sjukvården ska utbildas i bemötandefrågor i kontakten med personer inom gruppen HBT (homo-, bi- samt transsexuella). Det var några år sedan Irene presenterade sitt förslag som jag helt instämmer i. Detta är inte minst rimligt med tanke på § 2 i HSL. Vänsterpartiet finns ju med i landstingsmajoriteten men inte blir det någon utbildningsinsats för det. I det svar som skrivits fram konstaterar man att behovet finns och att man på sikt ska uppfylla det men att det inte går att göra det i den lågkonjunktur som vi just nu befinner oss i. HSL gäller med andra ord bara i högkonjunktur eller kan det bero på att just gruppen HBT inte är fin nog utan att det då går att göra undantag i just dessa fall?

Vänsterpartiets ledande landstingspolitiker Johnny Petersson, tillika vice ordförande i landstingsstyrelsen sa att han var nöjd med svaret. Hur kan du vara det? Är partikamraten Irene Fleetwood lika nöjd med svaret i den fått som hon helt riktigt driver och brinner för? Visst är det magstarkt av vänstermajoriteten att särbehandla en grupp i samhället. Varför vill du inte ge gruppen HBT samma rättigheter som alla andra Johnny Petersson? Varför ska just denna grupp inte omfattas av HSL i en lågkonjunktur? Du kommer att få möjlighet att svara på dessa frågor Johnny. Jag lovar!

Etiketter: , ,


 

Dags att utöva kundmakt

Vi har nog alla upprörts över den girighet som flera bolagsledningar visat upp under senare tid. Trots finanskris och lågkonjunktur tar bolagsdirektörer och andra personer i lednande ställning ut miljonbelopp i bonus. Det senaste exemplet är försäkringsbolaget AMF som trots vikande avkastning själva unnar sig stora extrainkomster. Slutkontentan blir att bolagsledningarna skor sig medan vi sparare får betala med sänkt pension. Tidigare har vi sett girigheten personifierad av banken SEB:s vd Annika Falkengren som också ville unna sig lite utöver det vanliga genom att ta emot en rekordstor bonus. Protesterna blev stora och Falkengren vände under galgen. Frågan är hur hon hade agerat om inte protesterna blivit så stora och hon själv skulle fått styras av eget samvete och egen moral. Framtidigt förs det fram tankar om nollavtal för löneökningar för de anställda inom flera branscher. Det är självklart orimligt om bolagens chefer agerar så sniket och egoistiskt. Det är nu som "goda" företagsledare ska premieras, företagsledare som tar sitt ansvar i en svår och besvärlig tid. I en marknadsekonomi har vi dessbättre stor makt som kunder och möjlighet att själva välja. Det är dags att vi utövar vår makt genom att som kund välja de som tar ansvar och därigenom välja bort girigheten. I det här läget väljer jag själv andra pensionsförvaltare än AMF och andra banker än SEB. Det är kundmakt. Sedan får Falkenberg vara hur ledsen hon vill. Förtroendet för SEB är redan skadat.

Etiketter: , , ,


fredag, mars 13, 2009

 

Kortbyxor men ingen ridhjälm

Nu får jag skärpa mig. Det har blivit alldeles för långt mellan blogginläggen igen. Nu har jag varit landstingsråd för Folkpartiet i en dryg månad och en sak måste jag lära mig. Jag kan inte springa på alla bollar! Till en början är det nog lätt att bli överambitiös. Man tackar ja till alla konferenser och går på alla möten man hittar och blir inbjuden till. Samtidigt finns ett tryck att visa sig i media. Mycket av den första tiden har gått åt till att sätta sig in i de olika verksamheterna. Jag har ett ansvar för personal, tandvård och folkhögskolor men självklart gäller det att hänga med även i övriga frågor. Jag håller just nu på med en rundresa på landstingets folkhögskolor. Hittills har jag hunnit med tre av fyra och nu återstår bara Ölands folkhögskola. Läs om besöket på Vimmerby folkhögskola. I tisdags besökte jag Gamleby folkhögskola som inte ligger långt från mina egna hemtrakter. Läs mer om besöket i Västervikstidningen. Det jag kan konstatera är att folkhögskolornas verksamhet är mer berättigad nu än någonsin. Finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen innebär att allt fler riskerar att hamna i det utanförskap som arbetslöshet innebär. Folkhögskolorna är förmodligen samhällets mest flexibla utbildningsanordnare som bygger sin verksamhet på en unik pedagogisk form, folkbildningen. Den handlar om att deltagare och handledare lär av varandra. Man tar i större utsträckning, än i traditionell utbildningsverksamhet, vara på deltagarnas kunskap och erfarenheter. Skolornas flexibilitet och verksamhetsformens profil gör att folkhögskolorna även i framtiden har en mycket viktig roll att fylla.

Helgen innebar annars rikskommunalt möte i Linköping. Det är alltid en kick att träffa 800 folkpartister under flera dagar. Man kommer minst sagt taggad hem igen. Jag hade sett fram mycket mot det seminariepass som Alexander Bard skulle hålla i. Kändisar väcker ju alltid intresse. Det är bara att erkänna. Jag måste erkänna att jag blev oerhört imponerad. Han gjorde ingen besviken vad gäller de yttre attributen utan dök förstås upp i kortbyxor. Ridhjälmen saknades dock. Han fängslade åhörarna i en och en halv timma då han bl a berättade om det liberala nätverket Liberati. Liberati består till ungefär hälften av folkpartister, den andra hälften av nätverket har liberala värderingar utan att för den skull vara medlemmar i partiet. Det är förmodligen lätt att underskatta en människa som Alexander Bard. Det stod i alla fall helt klart att han har mycket innanför pannbenet sedan delar jag självklart inte alla de tankar och värderingar som han har och för fram. I vilket fall är det oerhört värdefullt att ha en person i partiet som ifrågasätter och skapar debatt. Det vitaliserar hela verksamheten och det behöver vi i Folkpartiet.

I övrigt har alltså veckan bestått av verksamhetsbesök och möten. Gårdagen tog nog priset med landstingsstyrelsens arbetsutskott, budgetberedning och parlamentarisk arbetsgrupp för primärvårdsfrågor. Som grädde på moset avslutade jag dagen med att vara talare vid ett årsmöte på Öland. Det blev en intensiv dag och en intensiv vecka, men samtidigt har det varit mycket roligt och lärorikt. Nu gäller det att samla ny kraft under helgen. Förmodligen sker det med hjälp av några pass på Malkars Träningscenter.

Etiketter: , ,


söndag, mars 08, 2009

 

Se dig om Ohly!

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly och miljöpartisten Per Gahrton fanns med vid dagens demonstrationer mot Israel i Malmö i samband med Davis Cupmatchen i tennis. Med Ohly och Gahrton i demonstrationståget fanns autonoma grupper, bl a i form av AFA och ett tag fanns det uppgifter att det skulle finnas deltagande från nynazisterna. Som tur var backade sistnämnda grupp ur i sista stund. Detta verkade ändå inte ha stört Ohly och Gahrton nämnvärt. Man gör tydligen gärna gemensam sak mot Israel och judarna. Är det inte dags att Lars Ohly nu en gång för alla tar tydligt avstånd till AFA och deras odemokratiska metoder. Att han skulle känt ett obehag av att ha med nynazister i samma demonstrationståg förutsätter jag.

Det ska bli mycket intressant att se hur Lars Ohly kommer att reagera när handbolls-VM avgörs i Malmö 2011. Då kommer länder som Saudiarabien, Algeriet och Cuba att med all sannolikhet att delta. Då förutsätter jag att Ohly deltar i demonstrationer mot kvinnoförtrycket i många arabländer och för demokrati och yttrandefrihet på Cuba. Allt annat vore första klassens dubbelmoral eller hur?

Etiketter:


tisdag, mars 03, 2009

 

Omtumlande besök

Dagens besök på barnkliniken på Länssjukhuset i Kalmar var omtumlande på flera sätt. Jag och Folkpartiets landstingspolitiske sekreterare Sebastian Hallén fick vara med i verksamheten under hela dagen. Vi träffade personal och patienter. Mest påverkad blev jag av besöket på neonatalavdelningen och när jag fick träffa en tonårig flicka med leukemi. Det mod och den kraft som denna tjej och hennes familj visade var fantastisk. På neonatalavdelningen träffade vi en för tidigt född liten flicka och hennes mamma. Även deras liv bestod av väntan, en väntan på att barnet skulle bli tillräckligt starkt så de kunde åka hem.

Jag har fortfarande svårt att smälta alla de intryck som dagen gav. En sak stod dock helt klar och det är att vårdpersonalen gör en fantastisk insats. Hela deras arbete präglas av stort engagemang och glädje som var imponerande att se. Tänk er själva att stå inför sjuka barn varje dag och få uppleva så mycket smärta och ibland även stor sorg. Hur orkar man att varje dag ladda om och ha ett lika positivt bemötande? Det är i sjukvården man hittar många av de s k vardagshjältarna. Tack för allt ni gör!

Vid vårt besök på lekterapin fick vi träffa två tjejer som gjort ett projektarbete på gymnasiet kring ämnet leukemi. En av dem hade själv drabbats av sjukdomen men är numera symptomfri. Jag kan inte undanhålla er några meningar från deras arbete: Vi har valt att att döpa vårt projektarbete till "Du är värd att dö för" eftersom vi tror att det är många föräldrar som skulle tänka sig att dö istället för att deras älskade barn ska dö eller genomlida den tuffa behandling som leukemi kräver. När vi är klara med vårt projektarbete kommer vi att ha ett tårtkalas på lekterapin på Länsjukhuset i Kalmar. Då kommer vi att bjuda barn och ungdomar men även deras föräldrar och personalen på tårta och glädje. Inte nog med det. Tjejerna hade även samlat ihop 5 000 kr som de skänkte till Barncancerfonden. Snacka om hjältar och goda föredömen. Då kan jag lova att tårarna inte var långt borta på ett blödigt landstingsråd och pappa till två underbara barn.

Etiketter: , , ,


måndag, mars 02, 2009

 

Visa att ni bryr er!

Idag redovisade landstingsdirektören det ekonomiska läget för personalen på landstingshuset. Det skedde vid det traditionella informationen i matsalen som hålls den första måndagen i varje månad. Landstinget tappar 725 miljoner kronor i skatteintäkter under tre år på grund av finanskrisen och den lågkonjunktur som är en av de djupaste vi upplevt. Detta kräver självklart åtgärder. Landstingsdirektören betonade vikten av att alla bidrar till att mildra effekterna. Det var minst sagt allvarliga miner bland de anställda som insåg den prekära situationen. Jag, liksom övriga alliansföreträdare, försöker så ofta som möjligt vara med vid dessa dragningar. Idag kändes det viktigare än någonsin. Samtidigt satt landstingets vänstermajoritet, sin vana trogen, instängd i ett sammanträdesrum. Nej förresten, en gång såg man en av deltagarna smyga ut i matsalen för att hämta en tepåse. Mer engagemang än så kunde man tydligen inte visa. Frågan är vad beteendet ger för signaler till de anställda. Det var säkert många som hade funderingar varför man inte visade sig åtminstone just denna dag. Däremot fanns det förstås tid för socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister att några timmar senare mangrant visa upp sig vid första spadtaget på nybygget vid Länssjukhuset i Kalmar. Där fanns ju både radio, TV och tidningar närvarande.

Etiketter: , ,


 

Orimliga förväntningar och blödighet

Det blir tyvärr inte mycket bloggande numera. Helgen gick i avkopplingens och idrottens tecken. För egen del blev det två promenader och ett spinningpass. Alltid något. Det är inte utan att man tycker synd om Charlotte Kalla som av svenska media i förväg blev utsedd till VM:s skiddrottning. Fortfarande är förra årets seger i World Ski Tour och segern i ett världscuplopp i Gällivare hennes enda stora meriter som senior. Ändå byggde vi upp såna förväntningar. Vad hade vi väntat oss? Att hon skulle sopa rent? Nu mötte hon formtoppade världsåkare som sparat på krutet till just den här VM-veckan. Hoppas inte att Kalla tappar sugen för det utan fortsätter att streta på.

Melodifestivalen fortsätter och jag börjar bli uppriktigt trött på att se Fredrik Kempe, Ingela "Pling" Forsman och Bobby Ljunggren i program efter program. Har dessa tre någon form av förtur att få med sina låtar i tävlingen? Det lär ju skickas in över tusen bidrag och ändå sitter de här tre lördag efter lördag i TV. Borde inte deltagandet begränsas till ett visst antal låtar per textförfattare/musikskrivare? Men visst ansvaret är mitt. Det är ju bara att gå ifrån TV-apparaten.

Veckan blir som vanligt intensiv men rolig. Idag tas det första spadtaget på nybygget vid länssjukhuset och i morgon väntar en praktikdag på barnkliniken på samma sjukhus. Det ska bli kul. Hoppas bara inte att något barn gråter för då är det kört för en blödig Edström.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]