onsdag, juni 18, 2008

 

Hur funkar postgången?

Med dåligt luft i lokalen och begynnande vätskebrist så kan man inte förvänta sig för mycket av en budgetdebatt. Vänstermajoriteten fortsätter att kalla all kritik för svartmålning. Så har det hållit på hela dagen. Ätstörningsenhet i norra länsdelen? Nej tack säger majoriteten. Istället satsar man på fri sjukvård för snuviga barn till föräldrar som har det bra ställt.

Det är förresten märkligt hur diarieförda brev på landstinget är helt okända för vissa landstingsråd inom majoriteten. Jag lovar att återkomma i ärendet,

Etiketter: ,


 

Hellenborg jagar läkare

Gårdagens stundtals hätska stämning i landstingsfullmäktige, där vänstermajoriteten fick namnet "armbågsvänstern" p g a sina plumpa metoder att bjuda in till politiska samtal, verkar under natten har förändrats. Alliansen, som gärna ser till resultaten före motsättningar, hittade i alla sin ödmjukhet en kompromiss som skapade möjlighet till mer fruktsamma samtal om primärvårdens framtid.

Det är annars precis som vanligt. Vänstermajoriteten försöker förvalta det arbete som landstingsalliansen lade grunden till under förra mandatperioden. I tafatta debattartiklar i Dagens Nyheter försöker man påskina sin egen förträfflighet och hur öppen man blivit för nya lösningar opch idéer. Men det är förstås precis som vanligt. Man kan och vet allt bäst själva och säger nej till nya förslag.

Som vanligt har miljöpartisten Ann Hellenborg svarat för dagens mest komiska kommentar hittills då hon ville jaga iväg alla hyrläkare som inte ger patienterna ett korrekt och respektfullt bemötande. Det är ju hon själv och ingen annan som kan göra något åt situationen. Så ut och jaga iväg de läkare som du till stora delar bygger din egen primärvård på. Lycka till!

Etiketter: , ,


tisdag, juni 17, 2008

 

Första versen på länge

Landstingets egen Bagar-Berta, miljöpartisten Ann Hellenborg, rimmade sig igenom sitt inledningsanförande i budgetdebatten på sitt eget "ödmjuka sätt". Det måste tagit mycket tid att få till det talet. Kanske skulle hon lagt energin på att rekrytera läkare och istället se till att primärvården fungerar. Här kommer ett eget rimförsök i all hast.


Mer behövs än tomma ord
vid ett sammanträdesbord.
Det ju alltid bättre känns
med vetande, kunskap och kompetens.
Som råd hon tror hon är komplett
i alla frågor har hon rätt.
Men när allmänheten vill ha svar
då sitter hon på stolen kvar.

Etiketter: ,


 

Äldre ska få känna trygghet även hemma

Det är skillnad på folk och folk brukar man säga ibland. På landstingets budgetfullmäktige framgick det klart. Vi vet att de äldre står för en stor del av läkemedelskonsumtionen och att de mediciner som används i många fall motverkar varandra med svåra komplikationer som följd. I den budget som just nu behandlas ska nämligen äldre som bor i särskilt boende få en genomgång av sina läkemedel en gång per år. Om man däremot har hemsjukvård och bor hemma så garanteras man inte denna möjlighet utan det ska ske godtyckligt. Det är alltså skillnad på folk och folk i vänstermajoritetens Kalmar län. Slutsatsen måste därmed bli att alla äldre ska bo i särskild boende, d v s servicehem och den gamla formen av ålderdomshem för att kunna känna trygghet. Att bo hemma så länge man kan och orkar, det är ingen lämplig lösning för betongvänstern. Nej in med de gamla på hemmet. Det löser allt i sossarnas, vänsterns och miljöpartiets värld.

Etiketter: ,


lördag, juni 07, 2008

 

Varmt nationaldagsfirande

Foto Privat
Det blev ett varmt firande av nationaldagen igår. Jag har i och för sig upplevt varmare väder genom åren men det var trötta ben som lämnade Larmtorget där tåget upplöstes. Det var övrigt glesare än vanligt i leden denna gång. Vi folkpartister var det enda partiet som deltog vilket var konstigt. Just nu känns det nämligen viktigare än någonsin att markera att den svenska fanan inte tillhör några organisationer på politikens ytterkant. Det är rent ut sagt svagt att etablerade partier som socialdemokraterna och moderaterna lyste med sin frånvaro. Nåväl det gav ju oss folkpartister större möjlighet att visa att vi ställer upp för demokrati och humanism. Det var kul att se att det fanns många invandrare på plats och som kände stolthet över att vara "svenskar". Det stoltheten skulle kanske finnas även på andra håll. På Barometerns webb-TV kan ni se ett inslag från firandet i Kalmar.

Till nästa år hoppas jag i all fall att det blir bättre uppslutning från de partier som ställer upp för alla människors lika värde och tar avstånd från trångsinthet. Då kommer det att vara viktigare än någonsin att visa vad den svenska fanan står för.

Etiketter:


tisdag, juni 03, 2008

 

Visst gör det ont....

.....när man ser att vården inte fungerar optimalt för vissa patientgrupper som behöver vård allra mest. Ett sådant område är smärtlindringen. Mycket av hälso- och sjukvården handlar förstås om att bota eller lindra akut smärta men det finns även stora grupper i samhället som lever med kronisk och ofta livslång smärta. Enligt Socialstyrelsen har så många som 45 % i landet någon form av kronisk smärta. I Kalmar län skulle det motsvara ca 90 000 personer. Självklart handlar det inte alltid om smärta som kräver stora insatser av hälso- och sjukvården men i vissa fall gör det.

Idag hölls en konferens i ämnet på Bofästet i Kalmar där olika företrädare gav sin syn på verksamheten kring smärtlindring. Det framkom bland annat att den kroniska smärtan är ett kostsamt problem för samhället med arbetsbortfall och omfattande bruk av läkemedel samt vårddagar på sjukhus. Men det viktigaste är patienternas lidande och försämrade livskvalitet samtidigt som de många gånger inte ges möjlighet till specialistkompetens inom sjukvården.

I länet finns två lokala smärtteam, ett i Kalmar och ett i Västervik, men det är viktigt att all verksamhet innehåller en grundläggande kompetens för att på ett bra sätt kunna möta patienter med livslång smärta. Redan tidigare har det på uppdrag gjorts en utredning i landstinget om att inrätta en länsgemensam resurs med smärtlindringscentrum vid sjukhuset i Västervik. Utredningen är klar men tydligen har den hamnat i någon skrivbordslåda. Undrar var?

Vänstermajoriteten hade flera företrädare på plats och visst blev det lite pinsamt för dem när olika patientföreträdare efterlyste en bättre verksamhet kring smärtlindring i landstinget. Som företrädare för Alliansen känns det bättre. Vi har nämligen anslagit en miljon kronor i landstingets budget för att Västerviks sjukhus ska kunna fortsätta att utveckla metoder och resurser för att kunna fungera som länscentrum för smärta och medicinsk rehabilitering. För vänstermajoriteten handlar prioriteringar på svaga grupper om att satsa på gratis sjukvård till snuviga barn och ungdomar. För oss i Alliansen och Folkpartiet handlar det om att ge de grupper som behöver vården mest bättre villkor. Till dessa hör definitivt de kroniskt sjuka.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]