fredag, januari 05, 2018

 

Det var dig vi såg Thoralf!


Det är inte ofta numera som jag skriver inlägg här på bloggen. Anledningen till detta plötsliga bloggåterfall är att det kommit till min kännedom att jag är nämnd på sverigedemokratens Thoralf Alfssons bloggsida. Jag läser annars inte denna blogg eftersom jag inte har något som helst utbyte av den. Jag blev omnämnd i samband med mitt och Birgittas besök i stan idag där vi bland annat bokade biljetter till morgondagens julkonsert. På vägen ut passerade vi den numera livliga handeln på Stortorget. Som vanligt smög Alfsson runt i kulisserna med kameran för att dokumentera händelsen. Inte heller vi undgick Alfssons blickar. Men det inlägg han därefter gjorde på sin blogg får mig att reagera starkt.

"Jag fick också flera kommentarer från riktiga svenskar som passerade förbi. Flera sa med viss ironi ”det nya Sverige”. Andra betraktade handeln med kritiska blickar. Såsom det politiska paret F!+L som passerade förbi. Jag trodde de älskade mångkultur med utifrån deras blickar att döma så gillade de tydligen inte heller ”uppståndelsen” på Stortorget."

Det var inte torghandeln som våra kritiska blickar riktades mot. De var riktade mot dig Thoralf och allt du och ditt parti står för. Jag gillar inte när du försöker läsa mina reaktioner än mindre när dina spekulationer saluförs på din blogg. Mina åsikter står jag för själv och de överensstämmer oftast inte med dina. Att dina blickar riktades mot oss kan ju ha hamnat om att du såg en Kinarestaurang som var belägen bakom oss. Men det är klart - mat med internationell touch kan väl inte vara i din smak.  

torsdag, juli 14, 2016

 

Dagar i sjukvårdens verklighet


Att vara ute och följa verksamheten är alltid nyttigt för en politiker. Det ger en liten inblick i våra medarbetares arbetssituation samtidigt som man får träffa patienter i mötet med vården. I förra veckan var det på nytt dags att vara med. Jag valde bort Gotland och politikerveckan i Almedalen. Jag har varit där ett antal gånger och visst ger det möjlighet till många intressanta möten och lärande men ändå är dagarna i vården så mycket mer värda för mig för det är ju där jag ser verkligheten. Den verkligheten är ofta betydligt tuffare sommartid eftersom anställdas välförtjänta semesterledighet ska kombineras med ett vårdbehov som ökar eftersom länet har en stor besöksnäring men kraftigt ökande befolkning. Den ena dagen åkte jag med ambulansen i Kalmar. Det var första gången för mig så det kändes lite pirrigt eftersom jag främst förknippar ambulanser med starka trauma i form av trafikolyckor. Verkligheten såg dock lite annorlunda ut. Av de sju utryckningar jag var med på handlade de flesta om äldre människor som trillat, mått illa eller känt stark yrsel och i något fall hade svimmat. Akutintaget fylldes snabbt på av ambulanserna och köerna där växte med långa väntetider som resultat. Senare har jag funderat mycket på detta. Skulle arbetet gå att organisera annorlunda med en äldreakut med geriatrisk specialistkompetens istället för att våra gamla ska behöva blandas med traumapatienter där man nedprioriteras med lång väntan som följd?

Dialysen på Länssjukhuset blev nästa arbetsplats som fick besök. Det var inte första gången utan den tredje som jag hospiterade där, dessutom har jag besökt patienter vid ett flertal tillfällen. Även här är trycket mycket stort. Jag har på olika sätt agerat för att verksamheten ska få större och mer ändamålsenliga lokaler men än har inget hänt. Nu får flera dialyspatienter sin behandling i tidigare kontorsutrymmen. Behandlingen för en dialyspatient upptar en stor tid av livet. Man behöver behandling 4-5 gånger i veckan under 3-5 timmar vid varje tidpunkt. Till det ska läggas resor till och från sjukhuset. Flera patienter jag mötte kom från Emmaboda eller Öland och hade långa restider. Intrycken jag fick med mig handlade framför allt om bristfälliga lokaler men även sysslolösheten under behandlingstiden. TV-apparater med tre kanaler ger inte mycket variation. Kan man verkligen inte utöka antalet kanaler och även kunna erbjuda någon filmkanal? Resorna är ett annat bekymmer. Dialyspatienterna ska vara prioriterade eftersom de åker så ofta men många upplevde långa väntetider och kringresandet med flera patienter i sjuktransporten som jobbigt. Det finns mycket här att arbeta vidare med.

Stort tack till personalen vid ambulansen i Kalmar och dialysen vid Länssjukhuset. Det var två intressanta och lärorika dagar. Jag är oerhört imponerad över den kompetens och det engagemang som finns bland våra medarbetare. Bemanningssituationen oroar mig dock, inte så mycket på våra ambulanser som på akutmottagningen där de flesta ambulanstransporterna hamnar. Trycket var hårt och de anställda gör ett jättejobb med ökat antal patienter under brinnande semestertider. Likadant på dialysen där personalen i flera fall lojalt skjuter på sin semester för att få schemat att gå ihop.

Etiketter: , , ,


måndag, mars 07, 2016

 

Dags att S-kvinnor påverkar landstingssossarna

Denna insändare var införd i Östra Småland den 5 mars

Med stor glädje läser jag S-kvinnornas insändare den 4 mars där man föreslår att avgiften för gynekologisk cellprovsundersökning för kvinnor tas bort. Det är en fråga som vi Liberaler drivit med stöd från övriga allianspartier under flera år i vårt landsting. Svaret från de rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen har dock alltid varit det samma – avslag! Vi delar S-kvinnornas uppfattning att det är viktigt att satsa på förebyggande hälsovård där man tidigt kan hitta olika sjukdomar, i det här fallet livmoderhalscancer, för att kunna sätta in behandling med gott resultat. Det är något som både individen och samhället tjänar på. Dessutom vore det en viktig del i satsningen på kvinnosjukvård och jämställd vård i vårt landsting.
Det är bara att önska S-kvinnorna lycka till i det viktiga arbetet att även få Socialdemokraterna i landstingsledningen att också inse dessa fördelar och bifalla vårt förslag när landstingsbudgeten behandlas nästa gång. Jag lovar i alla fall att påminna den rödgröna landstingsmajoriteten om ert ställningstagande i den här viktiga frågan. För mig och Liberalerna är frågan glasklar. Patientavgiften får inte vara ett hinder för kvinnor i Kalmar län att genomgå denna livsviktiga undersökning.

Etiketter: ,


fredag, februari 05, 2016

 

De rödgröna blundar för bemanningsproblemen


Denna debattartikel var införd som en replik till Yvonne Hagberg i Barometern-OT den 3 februari 

 

Hagberg blundar för grundproblemen

Yvonne Hagberg beskriver de rödgrönas lösningar på landstingets bemanningsproblem. Hon radar upp åtgärder som på pappret ser bra ut men som ännu inte givit resultat. De mest tydliga exemplen på personalbrist är förlossningsverksamheten och akutmottagningen på länssjukhuset i Kalmar. Båda verksamheterna är nyckelfunktioner vid ett medelstort sjukhus. Ytterst handlar det om att patienternas, mammornas och barnens säkerhet ska kunna garanteras. Många anställda känner en stor och befogad oro för just detta.

Oavsett hur många förslag som Hagberg radar upp så glömmer hon grundproblemet: Hur får vi medarbetarna att stanna kvar? Personalomsättningen på akutmottagningen i Kalmar är mycket hög. Flykten av sjuksköterskor måste analyseras. Vi liberaler föreslog redan för drygt tio år sedan att avslutningssamtal skulle hållas med medarbetare som slutade sin anställning. Förslaget bifölls då, men blev det så och vilka erfarenheter har man i så fall dragit? Effektiva åtgärder är svåra att sätta in om man inte vet vari problemen ligger. Vi vet redan nu att lönesättningen uppfattas som orättvis, att möjligheterna till heltid varit små och att arbetsbelastningen varit hög. Vad har gjorts för att komma till rätta med detta? Det kan inte vara rimligt att man måste sluta sin anställning i landstinget och senare återanställas för att kunna påverka sin lönenivå och komma ifatt nyanställda arbetskamrater. Då är något fel!

Vi kan utbilda hur många nya medarbetare som helst om de ändå väljer en annan arbetsgivare. Risken att vi tappar kompetens hos erfarna anställda är nu uppenbar. När medarbetarnas arbete leder till framgångar solar sig gärna den rödgröna landstingsmajoriteten i glansen men när problem uppstår håller man sig borta och hänvisar till tjänstemän. Jag håller fast vid att landstingets bemanningsproblem till stora delar är orsakade av en passiv rödgrön majoritet.

Etiketter: , ,


 

Landstingets personalbrist självförvållad

Denna debattartikel var införd i Barometern-OT den 26 januari

Landstingets personalbrist självförvållad

På flera håll pyr missnöjet bland landstingets anställda. De senaste exemplen är barnmorskorna i Kalmar och sjuksköterskorna på akutmottagningen på Länssjukhuset. Bristen på barnmorskor har tidigare varit mest akut sommartid. Nu är den allmän vilket innebär att de viktiga och populära föräldrautbildningarna måste ställas in och att kvinnor just nu inte kallas till screening för att upptäcka livmoderhalscancer. I båda fallen har inskränkningarna drabbat kvinnosjukvården, en sektor som den rödgröna majoriteten annars slår sig för bröstet och berömmer sig själva för. Ett annat exempel där de rödgröna tappat greppet är personalflykten från akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar. Under en femårsperiod har 45 sjuksköterskor sagt upp sig. 27 personer har nyanställts under samma period men om man räknar in långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter så blir det en nettoförlust på 30 sjuksköterskor. Många av dem som försvunnit har dessutom mångårig erfarenhet vilket gör att verksamheten blivit mycket sårbar. Vårdförbundet varnar också för att patientsäkerheten kan äventyras. Orsaken till personalflykten är enligt anställda brister i lönepolitiken där nyanställda i flera fall fått högre lön än anställda med lång yrkeserfarenhet och ledningsansvar. Det har skapat stor irritation. Situationen för barnmorskorna och sjuksköterskorna på akutmottagningen i Kalmar har varit känd sedan länge men ändå har den rödgröna landstingsmajoriteten valt att blunda. Man har i media och vid politiska debatter vid upprepade tillfällen nekat till att det skulle finnas en personalflykt inom landstinget. Majoriteten har helt enkelt inte tagit bemanningsproblemen på allvar och som vanligt hållit sig borta från verksamheten när det uppstår problem.

Politiken ska skapa förutsättningar för god personalförsörjning. Från Liberalernas och Alliansens sida såg vi tidigt varningssignalerna och har därför lagt flera skarpa förslag för att förbättra arbetsvillkoren. Det har t ex handlat om att se över grundbemanningen i särskilt utsatta verksamheter för att skapa drägliga arbetsvillkor året om för att bättre klara arbetstoppar och sommarledigheter. Men det handlar också om att uppvärdera yrkeserfarenhet genom en bättre löneutveckling under hela yrkeslivet och att i större utsträckning erbjuda heltidstjänster. Det sistnämnda ska inte bara gälla för nyanställda utan även dem som redan arbetar hos oss. Det är också viktigt att ta till sig synpunkter från dem som slutar sina anställningar. Varför väljer man en annan arbetsgivare? Vilka erfarenheter kan vi dra? Hur kan vi förbättra oss? Den analysen tycker jag saknas i många fall och den är viktigare nu än någonsin med en ökad konkurrens från andra landsting, kommuner, bemanningsföretag och arbete i utlandet. Personalrörligheten är större än någonsin och vi kan inte ta några medarbetare för givna utan måste ständigt vara på tå för att inte förlora kompetens. Om vi är mer rädda om de medarbetare vi redan har så slipper vi i många fall dyra nyrekryteringar. Landstinget står inför stora utmaningar i form av generationsskiften när många av våra medarbetare går i pension men fokus får inte bara ligga där. En god personalpolitik handlar även om att ta tillvara den kompetens som redan finns. Den store vinnaren, förutom våra medarbetare, blir förstås patienterna som både får vård och får träffa kunniga, engagerade och nöjda medarbetare.

Etiketter: , ,


torsdag, januari 21, 2016

 

Det är tuffa tider.....


.....för den rödgröna personalpolitiken i landstinget. Missnöjet jäser allt mer bland de anställda. De senaste exemplen är barnmorskorna i Kalmar och sjuksköterskorna på akutmottagningen på Länssjukhuset. Bristen på barnmorskor har inneburit inställda föräldrautbildningar och att kvinnor just nu inte kallas till livmoderhalsscreening. Det är hårda slag mot den kvinnosjukvård som man från rödgrönt håll säger sig prioritera men även mot det förebyggande hälsoarbetet i länet. Ytterligare ett exempel på att de rödgröna tappat greppet är personalflykten från akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar. Under fem år har 45 personer sagt upp sig. 27 personer har nyanställts men om man räknar in tjänstledigheter, långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter så har netto 30 sjuksköterskor försvunnit. Verksamheten har tappat stor yrkeserfarenhet vilket i sin tur innebär att patientsäkerheten äventyras. Orsaken till personalflykten är enligt anställda låg lön för anställda med stor erfarenhet och allmänt dåliga arbetsvillkor. Frågan torde inte vara obekant för majoriteten eftersom situationen varit känd sedan länge. Trots det har de rödgröna inget gjort utan valt att blunda. Någon kontakt med verkligheten verkar inte finnas och som vanligt håller man sig undan när det uppstår problem och hänvisar till tjänstemän.  

 Det är en av politikens uppgifter att skapa förutsättningar för god personalförsörjning. Finns det en stabil bemanning så slipper man att riskera säkerheten för patienterna. Personalrörligheten är större än någonsin och inga medarbetare kan tas för givna. Det finns konkurrens från bemanningsföretag, utlandsarbete, kommuner, andra landsting och t o m andra verksamheter i samma landsting. Istället för att skapa villkor som gör att anställda vill arbeta kvar får man ägna sig åt nyrekrytering. Det blir i längden mycket dyrt. Se istället över grundbemanningen, ge möjlighet till en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och erbjud heltidstjänster. Det är lösningar som både de anställda och patienterna tjänar på. 

Etiketter: , , ,


torsdag, december 31, 2015

 

Ett år med skratt, oro och tårar

Det är dags att summera årets som gått. 2015 var precis som resten av livet ett år fyllt av glädje och sorg, medgångar och motgångar på olika plan. Redan under slutet av förra året stod det klart att min älskade systerson Roger inte längre skulle klara sin kamp mot cancern. Eftersom jag själv är sladdbarn i min syskonskara blev vi tidigt som två bröder. När man för några år sedan hittade en cancer bakom ett öra stod förhoppningarna till sjukvården som gjort stora framsteg inom just cancerområdet. Men strålbehandlingar och medicinering hjälpte bara för stunden och nya tumörer dök upp. I mars gav Roger upp kampen efter en lång och tapper strid. Jag saknar honom oerhört mycket och tänker ofta på vad han skulle säga i olika situationer. På något sätt finns han alltid med mig. Det är nog ändå det som påverkat mitt liv mest under 2015.

En kort tid före Rogers bortgång fick jag själv besked om att jag hade höga PSA-värden och därmed risk för prostatacancer. Det var en oerhört jobbig tid att invänta fortsatta prover och nya besked. Till sist fick jag beskedet att det inte var cancer men den oro jag kände har också format min tillvaro under året som gått. Utan ett fantastiskt stöd från min fru Birgitta och andra vänner hade det varit ännu värre. Beskedet om Rogers obotliga cancer och hans bortgång färgade förstås mina reaktioner när osäkerheten och ångesten var som störst. Samtidigt tänker jag på hur många andra som lever med denna oro, det handlar både om dem som utreds för cancer men även de anhöriga runt omkring vars tillvaro vacklar. För min del har den oro och dödsångest som jag kände i våras förbytts till framtidstro och livsglädje även om det tog mycket kraft.

Bilderna av det döda flyktingbarnet Alan Kurdi vid Medelhavet för evigt etsat sig fast på mångas näthinnor. Bilderna skakade om en hel värld och gav den största flyktingkatastrofen i modern tid ett ansikte. Devisen att en bild säger mer än tusen ord stämde verkligen. Att 60 miljoner människor var på flykt hade många svårt att ta till sig men bilderna på Alan rörde våra hjärtan och fick fler att inse vad som höll på att hända. Hur flyktingsituationen globalt ska lösas är en av år 2016 års stora utmaningar. En sak är dock säker - vi gör det bara genom en genuin medkänsla och omtanke. Hur kan stängda gränser vara lösningen på problemet?

Som ni alla säkert förstår av rubriken på det här blogginlägget handlade det här om oro, tårar och motgångar. Till det kan förstås ÅFF:s, inte oväntade men ändå trista, degradering till superettan i fotboll läggas men det är självklart inte jämförbart i dignitet. Nu väntar i vart fall ett tufft år för mina hjältar.

Blir det inget ljust och glatt undrar säkert ni som orkat läsa så här långt? På det politiska planet gläds jag framför allt över att depåerna för fritidshjälpmedel för barn och ungdomar mer flerfunktionsnedsättningar blev verklighet. Jag har under flera år enträget drivit frågan men mötts av motstånd. Varför skulle just dessa ungdomar förnekas möjligheten till en givande fritid? I Kalmar har dessutom ett särskilt Lekotek öppnats där jag som privatperson tillsammans med frun Birgitta och Jan-Ingemar Lundström startat en insamling. I november invigdes Lekoteket. Det var en stor dag. Däremot kan man bara konstatera att det är ett fattigdomsbevis att det ska krävas insamlingar för att få till stånd en sådan verksamhet för våra mest utsatta barn och ungdomar. Detta ansvar borde det offentliga ta (kan även läsas som en självkritik). Jag tänker fortsätta arbetet för att stötta de mest utsatta barnen och ungdomarna även under 2016. Ta det som ett nyårslöfte!

Mitt arbete för bättre psykisk hälsa har fortsatt. Här har jag träffat många eldsjälar inom brukarorganisationer och intresseföreningar. Organisationer som Brobyggarna och Hjärnkoll gör ett jättejobb för att slå hål på myter om psykisk ohälsa. Dessutom tillför de oerhört mycket kunskap i mitt politiska arbete. Överhuvudtaget finns det mycket att vara tacksam över inom hälso- och sjukvården. Engagerade och kunniga medarbetare inom landstinget gör att verksamheten utvecklas. Tack för allt ert arbete och för att jag får ta del av er kunskap vid de verksamhetsbesök och de praodagar jag genomför ute i olika verksamheter.

Det blir förstås mycket politik i mitt liv eftersom jag har det som mitt yrke som oppositionslandstingsråd. Min avkoppling från det är att se på idrott, körsång och egen träning. Under årets har jag därför tagit upp mitt handbollsintresse igen. Jag inser dock att min egna aktiva karriär för länge sedan är över. Nu nöjer jag mig med styrelsearbete och speakerjobb för KFUM Kalmar HK. Det ideella arbete som läggs ner i vårt föreningsliv är ovärderligt och framför allt handlar det om våra ungdomsledare som formar framtidens vuxna. Jag minns själv mina egna ungdomsledare i olika föreningar. De var människor man såg upp till och försökte efterlikna. Ett stort tack inte bara till ungdomsledarna i KFUM Kalmar HK utan inom alla föreningar. Ni behövs mer än någonsin just nu i dessa tider när många unga känner en stor vilsenhet. Körsången tog jag upp 2007 i kören Vox Communis som leds av frun, svårt att komma undan med andra ord ;-) Att få komma loss och sjunga under till exempel ett intensivt budgetarbete är verkligen frigörande. Om ni inte testat att sjunga i kör med ibland 80 personer så gör det. Känslan är obeskrivlig och kamratskapen fantastisk. Årets julkonsert var en riktig höjdpunkt. 2014 fick vi sjunga med Sofia Källgren och i år var det Gladys del Pilar och Py Bäckmans tur.

Till sist vill jag tacka alla mina vänner som jag har glädjen att ha omkring mig varje dag. En del av er har jag fått fördelen att möta under året andra har givit sig iväg på nya äventyr och finns inte längre fysiskt nära. Många av er hjälpte mig när jag hade det som tuffast i våras. Det har blivit många fikor, luncher m m. Ni har alltid funnits där. Tack! Självklart är det ändå min älskade Rödstrumpa som fått dra det tyngsta lasset. Det är hon som har fått lyssna på mitt gnäll. Det är hon som muntrat upp mig när oron varit som störst. Älskar dig!

Nu säger vi farväl till 2015 och välkommen till 2016. Hoppas du blir ett ljust år. Hoppas du blir ett år fyllt av värme och omtanke :-)

Etiketter: , , , , ,


fredag, december 04, 2015

 

Landstinget - en verksamhet mellan liv och död

Så ofta jag kan försöker jag att hospitera, eller som jag hellre vill kalla det prya, ute i olika landstingsverksamheter. I måndags besökte jag förlossningen på Länssjukhuset i Kalmar  och fick vara med och uppleva två nya människors första dag, en pojkes och en flickas. Det var stort och jag fick flashbacks till den tiden när mina två egna barn föddes. Känslan och glädjen fanns och det kom en tår av glädje även denna gång. Det var en stor stund att gråtande krama om en förstagångspappa. Jag ryser fortfarande vid tanken. Samtidigt är man i denna stund mycket utlämnad, både som blivande mamma och pappa.

Kasten är dock stora inom landstinget och två dagar senare stod jag på i en ny vitt rock beredd på ett besök i den vardag som vår vårdpersonal möter. Den här gången fick en psykiatrisk avdelning här i Kalmar påhälsning av en politiker som förvisso sommarjobbat på både sjukhem och i långvården men som egentligen inte har någon större erfarenhet av vårdarbete. Att föreställa sig situationen för en patient inom psykiatrin är nog närmast omöjlig men även om jag bara kände en liten del av den frustration som patienterna där gjorde så var det tillräckligt. Den själsliga hälsan är så oerhört mycket mer komplex. Ingen av oss vet var vi befinner oss om ett år. Ingen vet vad som väntar och vilka händelser som kan förändra våra liv. Gränsen mellan frisk och sjuk är hårfin. Jag såg många nedsänkta huvuden och ansikten fyllda av hjälplöshet. Jag mötte personal som vill hjälpa men ändå måste vara tuffa och ställa krav på de som drabbats av olika former av oro och ångest.

Jag beundrar verkligen både de barnmorskor som har ett nytt liv i sina händer men även medarbetarna inom psykiatrin som väldigt sällan ser så konkreta resultat av sitt arbete men ändå brinner för sitt jobb. Det här är vardagshjältar som väldigt sällan får den uppskattning man förtjänar men båda uppgifterna är lika viktiga. Landstingets verksamhet handlar ytterst om liv eller död och de är kanske därför det är så fascinerande att arbeta med landstingspolitik.


 
 

Etiketter: , ,


 

Ta även äldres psykiska ohälsa på allvar

Debattartikel införd i Barometern-OT den 30 november

En patientgrupp som sällan uppmärksammas är äldre med psykisk ohälsa. Varför har t ex inte äldre samma tillgång till psykiatrisk vård som yngre? Studier visar att äldre inte får samtalsbehandling i samma utsträckning som yngre utan oftare behandlas med läkemedel som kan ge allvarliga biverkningar.

Äldres psykiska hälsa är ett komplext område. Oftast bemöts problemen med att ohälsa bara beror på åldern. Många äldre är sköra till både kropp och själ och orkar inte riktigt med livet. Man lever ofta i ensamhet och isolering utan att känna social samvaro. Det är viktigt att landstinget i samverkan med kommunerna ökar kompetensen och sprider kunskap kring äldres psykiska hälsa. Det sker bl a genom att förbättra kunskapen om äldres hälsa och sjukdomar i vården. För kommunerna kan det handla om att inrätta särskilda psykiatriteam för äldregruppen. I Kronobergs län finns en särskild äldrepsykiatrisk enhet med ett demensteam som rycker ut till äldreboenden vid akuta situationer. Det är ett bra exempel på samverkan mellan landsting och kommuner med patientens bästa i fokus. Det bör vi ta efter även i vårt län.  

 

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]